Yılmaz’ means ‘dauntless’. ‘Argüden’ means ‘honorable’ and is pronounced as ‘argue then’, as in the phrase “if you don’t agree, argue then.”
  • Beni Takip Edin
  • Follow Me
Stratejist, Yönetim Kurullarının DoktoruYaşamda anlam, sorumluluk üstlenerek kazanılır Strategist, Governance Guru

ÖSGD

Özel sektörün nitelikli çalışanlarının toplumsal sorunlara sahip çıkmasını, sivil toplum kuruluşlarının onların yönetim deneyimlerinden faydalanmalarını sağlamak üzere özel sektörde gönüllülüğü teşvik etmek üzere Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin kuruluşuna öncülük edenler arasında yer aldı. Kuruluşundan itibaren Derneğin Başkan Yardımcılığını üstlendi. Okul Dostu projesinin geliştirilmesine önemli katkıları oldu. Gönüllülüğü özendirmek üzere, kurumsal bir gönüllülük ödül modeli ve sürecinin oluşturulmasına liderlik yaptı.

Misyon
Özel sektörün insan kaynaklarını ve uzmanlığını değerlendirerek gönüllülük yoluyla sivil topluma katkıda bulunmaktır.

Olduğun gibi görün, Göründüğün gibi olMevlana