Yılmaz’ means ‘dauntless’. ‘Argüden’ means ‘honorable’ and is pronounced as ‘argue then’, as in the phrase “if you don’t agree, argue then.”
  • Beni Takip Edin
  • Follow Me
Stratejist, Yönetim Kurullarının DoktoruYaşamda anlam, sorumluluk üstlenerek kazanılır Strategist, Governance Guru

TEGV

Ülkemizdeki yaşam kalitesinin geliştirilmesi için çağdaş eğitimin toplumun her kesimine ulaşabilmesini desteklemek üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük edenler arasında yer aldı. Ayrıca, eğitimde çağdaş düzeyde okul kitaplarının kullanılmasını sağlayacak örnek bir projenin geliştirilmesine destek verdi.

Vakfımızın varoluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmaktır. Eğitim Gönüllüleri, bu amaçla oluşturduğu donanımlı eğitim ortamlarına kendi isteğiyle gelen 7-16 yaş grubu çocuklarını gönüllüleriyle eğitir, geleceğe hazırlar.

Misyonumuz
Çocuklarımızın;
Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağ duyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı eğitim programları oluşturmak ve uygulamaktır.

Olduğun gibi görün, Göründüğün gibi olMevlana