Yılmaz’ means ‘dauntless’. ‘Argüden’ means ‘honorable’ and is pronounced as ‘argue then’, as in the phrase “if you don’t agree, argue then.”
  • Beni Takip Edin
  • Follow Me
Stratejist, Yönetim Kurullarının DoktoruGüven, gelişmenin temelidir Strategist, Governance Guru

Kamu

1988 yılında Adnan Kahveci’nin daveti ile Türkiye’ye dönerek 1990 yılına kadar Özelleştirme Programı’nın sorumluluğunu yürüttü. İMKB’nin gelişmesini sağlayan ilk halka arzlar, yabancı sermayenin özelleştirme programına yatırım yapması (USAŞ, Set Çimento gibi), yerli sermayenin özelleştirmeden aldığı şirketlerle atılım yapması (Kahramanmaraş SEK’ten MADO’nun doğuşu gibi) ve ülkemizde yatırım bankacılığının gelişmesi, Özelleştirme programının sorumluluğunu yürüttüğü dönemde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, PETKİM ve Sümerbank gibi kamu kuruluşlarının yönetim kurullarında görev aldı. Ayrıca 1991 yılında, ekonomi konusunda Başbakan Ekonomi Başdanışmanı olarak görev yaptı.

Kamu sektörüne olan katkılarını, üstlendiği sivil toplum insiyatifleri ve iyi yönetişim, kalite gibi konulardaki öncülüğüyle sürdürdü. TÜSİAD Kamu Reformu Çalışma Grubu Başkanlığı, TESEV’in İyi Yönetişim Programı’ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği ile politika üretim sürecine bilimsel katkılarda bulunulmasını sağladı.

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından oluşturulan Kalkınma Stratejileri İstişare Konseyi’ne başkanlık yaparak 2020 Türkiye vizyonu oluşturma çalışmalarına katkı sağladı.

“Mükemmel akademik geçmişi, özel sektör ve de kamu sektöründeki geniş deneyimiyle, Türk ekonomisinin rekabet gücünü artırma çalışmalarımız için paha biçilemeyecek bir katkı sağlayacaktır.”
Adnan Kahveci’nin Dünya Bankası Başkanı Barber Conable’a yazdığı mektup, 1988

Birlikten kuvvet doğarTürk Atasözü