Yılmaz’ means ‘dauntless’. ‘Argüden’ means ‘honorable’ and is pronounced as ‘argue then’, as in the phrase “if you don’t agree, argue then.”
  • Beni Takip Edin
  • Follow Me
Stratejist, Yönetim Kurullarının Doktoruİnsan alışkanlıklarının eseridir Strategist, Governance Guru

Bireysel

Dr. Argüden yaşama kalite katan ve kişiliğinde birbirinden farklı rolleri bir arada bulunduran bir yapıya sahip.  Onu ‘kalite işini omuzlarken’ veya düşünce merkezlerindeki çalışmalarıyla, ya da bir ‘eğitim gönüllüsü’ olarak tanıyor olabilirsiniz. Belki de şirketinizin stratejisine yön veren ekibin lideri, şirketinize önemli bir açılım sağlayan bir şirket evliliğini gerçekleştiren yatırım bankacısı veya yönetim kurulu üyeniz konumunda olabilir. Ya da onun öğrencisisiniz; veya onu konuşmalarından, gazetelerdeki makalelerinden, çok satanlar listelerindeki kitaplarından tanıyorsunuz.

Aslında tüm bu farklı kimlikler, Yılmaz Argüden’in değerler haritası ve bilgi birikimiyle uyumlu nitelikler taşıyor: Tüm bu kimliklerin kökeninde güçlü bir irade, çalışma ve öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirmiş bir mizaç, bunların yanı sıra da, bu birikimleri toplumla paylaşma dürtüsü yatıyor.

Yılmaz Argüden’in diğer bir özelliği de birikimlerini iş ortamında katma değer olarak kullanmanın yanı sıra, aynı zamanda sivil toplum girişimleri, kitapları, makaleleri ve öğretim üyeliği ile topluma katkı sağlamayı hedeflemesi.

Yaşam kalitesini geliştirme çalışmalarının yanısıra, uluslararası başarılarıyla da öne çıkan Yılmaz Argüden, bu anlamda Türkiye’nin yetiştirdiği ‘dünya vatandaşlarından’ biri.

İpek Cem Taha, “Dünyayı Yönetenler” / NTV

1. Stratejist

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”
Atatürk

Düşünce eylemin temelidir.

Yaptığı tüm işlerdeki ortak payda, işin doğru yapılması ve sürekli değer yaratması için stratejiye verdiği önemdir. Dolayısıyla, stratejist kimliği onun en belirgin niteliği olarak ortaya çıkıyor. Kurumların ve projelerin stratejilerini oluşturmanın yanı sıra, aynı zamanda sivil toplum, uluslararası ilişkiler ve Türkiye’nin geleceğine dair stratejik yapılanmalara da öncülük etmiştir. Yazar ve yorumcu kimlikleriyle de bu stratejilere dair öngörülerini kamuoyuyla paylaşmaktadır.

a. ARGE Danışmanlık bünyesinde birçok kurumun stratejisinin oluşturulmasına, yenilenmesine ve uygulamayı sağlayacak altyapı sistemlerinin kurulmasına destek vermiştir. ARGE çalışanlarının da değer yaratmayı sürekli kılabilmeleri için senede bir ay eğitim almaları, ulusal ve uluslararası sertifikasyon sahibi olmaları (kalite denetçisi, uluslararası yönetim danışmanı sertifikası sahibi olmaları gibi) ve toplumsal katkılarını haftada bir gün gibi çok önemli bir boyutta sunmalarını kurum hedefi olarak belirlemiştir. ARGE’nin Türkiye’nin en iyi tanınan yönetim danışmanlığı şirketlerinden birisi haline gelmesi ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının uluslararası boyutta tanınması (Avrupa Parlamentosu’nda geleceği şekillendiren en iyi üç şirket olarak tanınması, dünya üniversitelerinde bu konuda vaka çalışması olarak işlenmesi, B20′nin Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı olması) bu hedeflerin bir sonucudur.

b. Özelleştirme Programının sorumluluğunu yürüttüğü dönemde özelleştirmenin ülkenin rekabet gücünü artırmanın bir aracı olduğu bilincini hayata geçirmeye gayret etti. Örneğin, o dönemlerde Türkiye’de henüz rekabet hukuku kavramı olmamasına rağmen, özelleştirilen çimento sektörünün satış sözleşmelerine rekabet hukukunun temel maddelerinin koyulmasını sağladı. (Bilkent Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya gore gerçekten de on sene sonrasında çimento sektörü daha rekabetçi bir yapı ve davranış gösteriyor). Halka arz yoluyla özelleştirmenin sermayenin tabana yayılması için önemli bir araç olduğu düşüncesiyle, IMKB’nin de gelişmesini tetikleyen kamu hisselerinin halka arzları da bu dönemde ivme kazandı. Uluslararası banka ve danışmanlara koyduğu Türk ortakla çalışma şartı, Türkiye’deki yatırım bankacılığının gelişmesine katkıda bulundu. Özelleştirme yapılırken yalnızca satış bedeline odaklanmayıp, aynı zamanda yapılacak yatırımların da gözönüne alınması sonucunda Kahramanmaraş SEK fabrikasından MADO’nun doğması sağlandı.

c. Stratejik bakış açısı ve özel bilgilerin gizliliği konusundaki titizliği, Koç Holding, Borusan Holding, Anadolu Endüstri Holding gibi birçok kurumun strateji danışmanlığını yürütmesini sağladı. Bu çalışmaları birçok şirket alımında, ortaklık kurulmasında, uluslararası piyasalara açılınmasında, Ulusal ve Avrupa Kalite Ödüllerinin alınmasına yardımcı oldu. Ayrıca, Başbakan Ekonomi Başdanışmanlığı da yaparak kamu sektöründe deneyim kazandı.

d. ABD’nin en önemli düşünce merkezlerinden RAND’daki çalışmaları dünyadaki mega projelerin($500 milyon ve üstü) yönetim etkinliği, enerji politikaları ve büyük organizasyonların insan kaynakları sistemleri konularını kapsadı.

e. Dünya Bankası’nda yirmiden fazla ülkeyle yüzden fazla kredi müzakeresinde bulundu ve yıllık $600 milyon üzerinde kredinin kullandırma sorumluluğunu yürüttü.

f. TÜSİAD’ın ülke stratejisi raporunun hazırlanmasına katkıda bulundu. Kamu Reformu Çalışma Grubu Başkanlığını yürüttü. 2020 Türkiye Kalkınma Stratejileri İstişare Konseyi Başkanlığı yaptı.

g. Türkiye’nin bilimsel çalışmalarla politika üretme yetkinliğini geliştirmesine destek olmak üzere ilk bağımsız düşünce merkezi, TESEV’in kurulmasına öncülük edenlerdendir. TESEV’in “iyi yönetişim” programından sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüttü. İyi yönetişim konusundaki bilgi birikimini toplumla paylaşmak üzere faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürüten, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’ni kurdu.

2. Kurumsallaşma ve Yönetişim Uzmanı

“Birlikten kuvvet doğar.”
Türk Atasözü

Güven gelişmenin temelidir.

Öğrencilik, gönüllülük ve çalışma hayatı boyunca, fikir ve projelerin kurumsallaşmasında önemli rol oynamıştır. Kurumsallaşmanın değeri ancak iyi yönetişim ile birleştiğinde süreklilik kazanır. Liderliğini yaptığı veya katkı sağladığı tüm kurum ve oluşumlarda kurumsallaşma ve iyi yönetişim olgularını hareket planının merkezine almıştır. Erdemir’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. Anadolu Endüstri Holding, Borusan ve Koç Holding şirketlerinde, Inmet Mining, Vestel, Petkim ve Sümerbank’ta yönetim kurulu üyeliği yaptı. Başkanlığını yaptığı BÜMED ve KalDer’de örnek yönetim sistemlerinin kurulmasını sağladı. Danışmanlığını yaptığı birçok şirkette kurumsal yönetişim ilkelererinin hayata geçirilmesine destek verdi. TESEV’in “iyi yönetişim” programından sorumlu yönetim kurulu üyesi, TÜSİAD’ın Kamu Reformu Çalışma Grubu Başkanı ve Kurumsal Yönetim Derneği üyesidir. Üniversite yıllarında Spor Kurulu Başkanlığı döneminde başlatılan Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Spor Bayramı halen üniversitedeki en önemli etkinliklerden birisi olarak devam etmektedir. Bu konulardaki deneyimlerini makaleleriyle ve Yönetim Kurulu Sırları: Yaşam Kalitesi için Kurumsal Yönetişim”, “ARGE Kurumsal Yönetişim Modeli”, ve “Yönetişimin Anahtarları” gibi kitapları ve Harvard Business Review, Insead, Globalist ve Dünya Bankası yayınlarındaki makaleleriyle paylaşmaktadır. OECD Özel Sektör Danışma Kurulu Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığına ve Dünya Bankası/IFC Küresel Yönetişim Forumu Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir. İyi yönetişim konusundaki bilgi birikimini toplumla paylaşmak üzere faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürüten, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’ni kurmuştur. Akademi’nin Danışma Kurulu’na yönetişim konusunda dünyanın önde gelen düşünce liderlerini kazandırmıştır.

3. Değişim Lideri

“Olduğun gibi görün. Göründüğün gibi ol.”
Mevlana

Liderlik, oyunun kurallarını değiştirebilecek vizyon ve cesaret, örnek oluşturabilecek tutarlılık ve disiplin gerektirir…

Değişimi hedeflemeden, mevcudu yenileme arzusu duymadan ilerlemenin mümkün olmadığına inanır. Yılmaz Argüden’in kişiliği değişimi, sürekli öğrenmeyi, yenilenmeyi ve rekabetçi olabilmeyi kucaklayan bir yapıdadır. Bu vizyon, yalnızca yurt içine odaklı değil, aynı zamanda dünyayla içiçe geliştirilmiş ve sürekli yenilenen bir yaklaşımdır. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yaşam kalitesini geliştirme çalışmaları nedeniyle Geleceğin 100 Lideri arasına seçilmiştir (1999). Ulusal Kalite Hareketini başlatarak Türkiye’de yönetim kalitesinin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. Koç Topluluğu’na önemli katkıları olan Koç 2000 projesinin önderliğini yapanlar arasındadır. Bümed başkanlığı sırasında ‘sivil toplum destekli üniversite’ modelinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. TESEV’de “İyi Yönetişim, kaliteli yaşam” projesi ile kamu yönetiminin kalitesini artıracak araç ve süreçlerin geliştirilmesine destek olmuştur. ARGE bünyesinde birçok kurumun değişim projesine destek vermiştir. Kurucusu olduğu ARGE Danışmanlık topluma katkı ve değişim yaratma kapasitesi nedeniyle Avrupa’ya örnek en iyi üç şirket arasında değerlendirilmiştir.

4. Sosyal Girişimci

“Sen sana ne sanırsan,
Ayruğa da (ötekine de) onu san;
Dört kitabın manası,
Budur eğer var ise.”
Yunus Emre

Yaşamda anlam, sorumluluk üstlenerek kazanılır.

Sosyal girişimci kimliği kuşkusuz onun öne çıkan bir özelliğidir. Bu yönünü daha okul yıllarından itibaren geliştirerek, içinde bulunduğu ortamları ‘iyileştirme’ ve ‘kurumsallaştırma’ya çalışmıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nde ilk Uluslararası Spor Bayramının başlatılıp gelenekselleştirilmesinden, Türkiye’de Kalite Hareketinin önderliğinin yapılmasına kadar birçok alanda sosyal girişimci kişiliği ön plandadır. TEGV, TESEV ve Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin kurulmasındaki öncü girişimciler arasındadır. Türk-Kanada İş Konseyi’nin ilk Başkanıdır. Türk Amerikan İş Konseyi’nin Başkanlığını yapmıştır. Dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact imzacısı ilk Türk şirketi ARGE Danışmanlık olmuştur. UN Global Compact Türkiye temsilcisi, Ulusal Ağlar Dünya Başkanı ve UN Global Compact Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir. Avrupa Birliği tarafından çıkarılan “Sorumlu Girişimcilik” isimli kitapta, Türkiye’den tek örnek olarak ARGE Danışmanlık yer almıştır. Ayrıca ARGE, Avrupa Parlamentosu’nda ‘Generation Europe’ tarafından “Geleceği Şekillendirme” konusunda en iyi üç şirket arasında değerlendirilmiştir.

5. Eğitimci

“Oku, oku, oku.”
Kuran-ı Kerim

En önemli öğreti, öğrenmeyi öğrenmektir.

Sürekli öğrenerek gelişmek ve geliştirmek yaşam felsefesinin temelini oluşturur. Öğrencilik yılları birincilikler ve ödüllerle dolu olan Yılmaz Argüden’in ‘öğrenmeye aşık’ bir kişiliği var. Bu yıllardaki öğrenme arzusunu, yetişkin döneminde, hem kendine hem de danışmanlık ve yöneticilik yaptığı kurumlara ‘öğrenmeyi öğreterek’ sürdürmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Finans Yöneticileri Geliştirme Programında ve Koç Üniversitesi MBA Programında strateji dersleri vermektedir. Derslerinde içerik kadar yöntem açısından da başarı için gerekli yetkinlikleri geliştirmek üzere yenilikler uygulamaya gayret göstermektedir.

Akademik başarıları nedeniyle, Fulbright, TÜBİTAK, NATO ve Eisenhower burslarını kazanmıştır. Ayrıca, öğrenci liderliği için de ödüller almıştır. SEV Vakfı’nın ve Bümed’in hedef ve ilkeler belgelerinin hazırlanmasına önderlik etmiştir. Kurucusu olduğu Argüden Yönetişim Akademisi aracılığıyla iyi yönetişim konusundaki bilgi birikimini toplumla paylaşmaktadır.

6. Fikir Önderi, Köşe Yazarı

“İstanbul’u almak gemileri karadan yüzdürenlere nasip oldu.”
Fatih Sultan Mehmet’e ithafen

Hayatta sadece sevgi ve bilgi paylaştıkça artar.

Öğrenen ve gelişen, öğreten ve danışılan insan, bir noktada bunları paylaşma ihtiyacını hisseder. Dr. Yılmaz Argüden, gerek kitapları, gerek gazete yazıları, gerekse araştırma ve bilimsel makaleleriyle deneyim ve öngörülerini kamuoyuyla paylaşmayı alışkanlık haline getirmiştir. Ayrıca, birçok ulusal ve uluslarararası konferansta konuşmacı olarak yer almaktadır.

7. Takım oyuncusu

“Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi.”
Kanuni Sultan Süleyman

Hayatta en değerli varlık zamandır.

Spora karşı da diğer ilgi alanlarına olduğu gibi metodik bir yaklaşım sergileyen Yılmaz Argüden, okul yıllarında hem liseler arası, hem de üniversiteler arası Türkiye Basketbol Şampiyonu olan takımlarda forma giydi. Sporculuğun yanısıra, spor yöneticiliği konusunda da üniversite yıllarından başlayan deneyimleri var. Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu Başkanlığı, Spor İşleri Yöneticiliği yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk Uluslararası Spor Bayramının düzenlenmesine öncülük etti. Basketbolcular Derneği ve 1896 Boğaziçi Spor Kulubü’nün kurucuları arasındadır. Anadolu Efes Basketbol takımının Yönetim Kurulu’nda görev almıştır. Tenis ve golf oynar. Yelken lisansı vardır.

“Yılmaz Bey çok çalışkan, hızlı düşünen, güven veren ve sözünü tutan bir kişiliğe sahiptir.”
Dündar Aytar,
Özelleştirmenin Hikayesi, 1995

Sen düşünceden ibaretsin. Geriye et ve kemiksin.
Gül düşünür gülistan olursun. Diken düşünür dikenlik olursun

Mevlana