Yılmaz’ means ‘dauntless’. ‘Argüden’ means ‘honorable’ and is pronounced as ‘argue then’, as in the phrase “if you don’t agree, argue then.”
  • Beni Takip Edin
  • Follow Me
Stratejist, Yönetim Kurullarının DoktoruDüşünce, eylemin temelidir Strategist, Governance Guru

Dünya Bankası

1985-88 yılları arasında görev yaptığı Dünya Bankası’nda Yılmaz Argüden yirmiden fazla ülke ile, yüzü aşan kredi sözleşmesinin müzakeresinde rol aldı. Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Orta Amerika devletleri tarafından kullanılan yıllık 600 milyon Dolarlık kredinin finansal sorumluluğunu yürüttü. Fakir ülkelere yapılan yatırımların koordine edilmesi altyapısının Dünya Bankası’nda kurulması çalışmalarına katkıda bulundu.

Sen sana ne sanırsan, Ayruğa da (ötekine de) onu san;
Dört kitabın manası, Budur eğer var ise

Yunus Emre