Yılmaz’ means ‘dauntless’. ‘Argüden’ means ‘honorable’ and is pronounced as ‘argue then’, as in the phrase “if you don’t agree, argue then.”
  • Beni Takip Edin
  • Follow Me
Stratejist, Yönetim Kurullarının DoktoruYaşamda anlam, sorumluluk üstlenerek kazanılır Strategist, Governance Guru

Sivil Toplum

Dr. Argüden ayrıca aktif bir sivil toplum girişimcisidir. Kalite Derneği (KalDer) Başkanı olarak yaşamın her alanında kalitenin yükseltilmesi, ülkemizdeki özel, kamu ve gönüllü kuruluşların dünyanın en iyileriyle rekabet edebilmeleri için, Toplam Kalite Yönetimini ülke genelinde bir yaşam biçimine dönüştürmek üzere Ulusal Kalite Hareketi’ni başlatmış ve bu çerçevede gelenekselleşen birçok etkinlik ve ödüllerin yaşama geçirilmesine öncülük yapmıştır.

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) bünyesinde Türk-Amerikan ve Türk-Kanada ilişkilerinin gelişmesine, çağdaş eğitimin toplumun her kesimine yayılması için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kurulmasına, bilimsel çalışmalarla politika üretimi için TESEV’in kurulmasına ve kurumsal sosyal sorumluluk ve sivil toplum kurumlarına gönüllü katkıları özendirmek üzere Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin (ÖSGD) kurulmasına katkıda bulunmuştur. Boğaziçi Üniversitesi için mezunların katkılarının örgütlenmesi ve “sivil toplum destekli üniversite” modeli gibi öncü örnekler, Argüden’in Boğaziçi Mezunlar Derneği (BÜMED) başkanlığı sırasında başlatılmıştır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yüksek Danışma Kurulu üyesidir. OECD ve Dünya Bankası tarafından kurulan Küresel Kurumsal Yönetişim Forumu Danışma Kurulu üyesidir. Birleşmiş Milletler Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi) Ulusal Temsilcisi seçilmiştir.

“Mezuniyet yıllığında bir arkadaşı tarafından yazılan ‘Niye bu kadar çok ‘EN İYİ’sin?” cümlesi belki de onu yakından tanıyanların ortak duygusunu ifade ediyor.”
Melih Arat
Değişimin Liderleri, 2001

Olduğun gibi görün, Göründüğün gibi olMevlana