Yılmaz’ means ‘dauntless’. ‘Argüden’ means ‘honorable’ and is pronounced as ‘argue then’, as in the phrase “if you don’t agree, argue then.”
  • Beni Takip Edin
  • Follow Me
Stratejist, Yönetim Kurullarının DoktoruYaşamda anlam, sorumluluk üstlenerek kazanılır Strategist, Governance Guru

SEV

Sev Eğitim Vakfı (SEV) bünyesinde Üsküdar Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji okullarını bünyesinde bulundurmaktadır. Tarsus Amerikan Koleji mezunu olan Yılmaz Argüden, vakıfa danışmanlık yapmış ve gönüllü katkılar sağlamıştır. Bu katkılardan biri de SEV’in misyon ve vizyonunu tanımlamasına destek olmasıdır.

Sağlık ve Eğitim Vakfı’na bağlı Amerikan Bord Okulları

EĞİTİM HEDEF VE İLKELERİ

Amerikan Bord Okulları özgüvenli ve toplumsal sorumluluk bilinci gelismiş, dengeli bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefler. Bu amaçla bireye özel ilgi gösterilen, öğrenmek için katılımın teşvik edildiği bir ortam yaratır.

SEV, bugünün insanının ve gelecek nesillerin haklarının korunması, ülkenin ve insanlığın geliştirilmesi için kişilik haklarına saygılı, yetenekli, eğitimli, ülkeye ve insanlığa hizmet inancıyla donatılmış, dengeli bireyler yetiştirilmesi gereğine inanır.

Dengeli bireylerin yetişmesi insanın, zihinsel gelişiminin sağlıklı bir beden ve güçlü sezgilerle bezenmesi için, bir bütün olarak eğitilmesi ile gerçekleşir. Bu nedenle, sınıf içi eğitim, eğitimimizin sadece bir kısmıdır.

Bireye özel ilgi göstererek kişisel yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmanın özgüveni geliştireceğine inanırız. Öğrenmek; yenilik, yaratıcılık ve ekip çalışmasından haz duymak; disiplinli, sabırlı ve azimli çalışma alışkanlıkları edinmek; başkalarının deneyimlerinden ders alma alçakgönüllülüğü göstermek ve okuma zevkine erişmek sürekli bireysel gelişmenin temelidir.

Ahlak değerlerini en öne koyan, dürüst, bireysel gelişmeyi çok yönlü teşvik edici, buna karşılık bireyciliğin aşıldığı, kişisel çıkarların ötesinde bir davranış bilincini aşılayarak; tutumluluk, sadelik ve en değerli kaynak olan zamanın iyi kullanılmasını öğreterek bireysel sorumluluk bilincini geliştirmeyi hedefleriz.

Sosyal sorumluluk bilinci ve liderlik vasıflarını geliştirmek için çeşitli kültür ve lisanın bir arada yaşadığı bir ortamda demokratik kurumlarda ve sosyal yardım çalışmalarında görev yapmayı teşvik ederek, çevresine duyarlı, dünyaya eleştirel bir gözle bakabilen, etkin örgütlenme modellerini bilen, mali sorumluluk bilincine vakıf, kişisel ifade ve iletişim yetenekleri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefleriz. En etkili eğitimin örnek oluşturarak verilen eğitim olduğuna inanırız. Bu nedenle eğitim kurumlarımızdaki tüm üyelerimiz hedef ve ilkelerimizle uyumlu inanç ve davranışların yaygm olarak uygulandığı bir ortam yaratmaya çalışırlar.

Olduğun gibi görün, Göründüğün gibi olMevlana