Yılmaz’ means ‘dauntless’. ‘Argüden’ means ‘honorable’ and is pronounced as ‘argue then’, as in the phrase “if you don’t agree, argue then.”
  • Beni Takip Edin
  • Follow Me
Stratejist, Yönetim Kurullarının DoktoruGüven, gelişmenin temelidir Strategist, Governance Guru

İyi Yönetişim

Tesev’in İyi Yönetişim programından sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Dünya Bankası, UNDP, ve AB tarafından en iyi örnekler arasında sayılan “İyi Yönetişim, Kaliteli Yaşam” projesinin gerçekleştirilmesine katkıda bulundu. Yerel yönetimlerin katılımcı bir anlayışla ortaya konan stratejik planlar çerçevesinde kaynak kullanımı anlayışına geçmesini sağlayacak araçların geliştirilmesi ve tanıtımına katkıda bulunması hedeflenen “İyi Yönetişim El Kitabı’nın” yayınlanmasını ve geniş bir şekilde paylaşımını sağladı.

Birlikten kuvvet doğarTürk Atasözü