Yılmaz’ means ‘dauntless’. ‘Argüden’ means ‘honorable’ and is pronounced as ‘argue then’, as in the phrase “if you don’t agree, argue then.”
  • Beni Takip Edin
  • Follow Me
Stratejist, Yönetim Kurullarının Doktoru Strategist, Governance Guru

Avrupa Parlamento’sunda
Geleceği Şekillendirme Ödülü

Dünyada yüzlerce şirket ve sivil toplum kuruluşu tarafından imzalanan “Küresel İlkeler Sözleşmesi”’ni imzalayan ilk Türk şirketi ARGE Danışmanlık oldu.

22 Eylül 2005- Türkiye’de yönetim kalitesini ve sivil toplum kuruluşlarını geliştirme konusundaki öncü çalışmalarıyla tanınan ARGE Danışmanlık, 2002 yılında Avrupa Parlamentosu’ndaki Gençlik Zirvesinde kurumsal sosyal sorumluluk konusunda Avrupa’ya örnek en iyi üç şirket arasında değerlendirilmişti. ARGE Danışmanlık, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan “Sorumlu Girişimcilik” (Responsible Entrepreneurship) kitabında da yer alan tek Türk şirketi oldu. ARGE’nin, kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki çalışmaları birçok üniversitede vaka çalışması olarak işleniyor (Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan çalışma European Case Clearing House tarafından dünya üniversitelerine sunuluyor.)

Türkiye’de en iyi tanınan yönetim danışmanlığı firmaları arasında yer alan ARGE Danışmanlık, şirket politikası olarak çalışanlarının haftada bir günlerini gönüllü olarak topluma yararlı faaliyetlere ayırmalarını teşvik ediyor. ARGE çalışanlarının KalDer’in Ulusal Kalite Hareketi’ni başlatmasına ve Sivil Toplum Örgütleri için ayrı bir ödül kategorisi oluşturmasına, Boğaziçi Üniversitesi’nin STK Yönetici Eğitim Sertifika Programı oluşturmasına ve Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin toplumda gönüllüğü teşvik edecek çalışmalarına katkıları oldu. TESEV’in kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki çalışmalarına da katkıda bulunan ARGE Danışmanlık’ın, bu konuda yayınladığı bir de kitap var.

Kurumları geleceğe hazırlama misyonuyla çalışan ARGE Danışmanlık, strateji, iş mükemmelliği ve kurumsallaşma konularında hizmet veriyor ve Balanced Scorecard, Değer Yönetimi, İtibar Yönetimi, Değişim Yönetimi, Entelektüel Sermaye gibi öncü yönetim kavramlarının ülkemizde uygulanmasına destek veriyor.

1999 yılı Dünya Ekonomik Forumu’nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın girişimiyle başlatılan “Küresel İlkeler Sözleşmesi” dünyada yüzlerce şirket ve sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı. Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) yasal yaptırımı olmayan gönüllü bir uygulama. Uygulama, insan hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzluk gibi konular çerçevesinde 10 temel prensip etrafında şekillenen bir yol haritasıdır. Bu sözleşmeye katılım şirketlere bir çok kazanç sağlıyor:

– Sürdürülebilir büyüme, kurumsal sosyal sorumluluk gibi konularda öncü bir konum kazanmak,
– Kritik durumlarda risk yönetimi için yol gösterici bir dizi ilkeye sahip olmak,
– Birleşmiş Milletlerin küresel hedeflerine katılarak hükümet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlerin birleşmesiyle toplumsal sorunlara çözüm üretebilmek,
– Kurumsal marka değerini yükseltmek,
– Çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu artırmak,
– Küresel işbirliklerine kolay uyum sağlamak,
– Özel fonlara ulaşarak daha ucuz fonlama maliyetlerine ulaşabilmek.

BT İnsan